“นิวเจนเพื่อน้อง ครั้งที่ 6” ปันรัก สานฝัน


สายการบินนิวเจนแอร์เวย์สได้เห็นถึงความสำคัญของเด็กที่อยู่ห่างไกล ต้องการให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับโอกาสทางการศึกษา จึงจัดกิจกรรม “นิวเจนเพื่อน้อง ครั้งที่ 6” ร่วมแบ่งปันสิ่งของให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารตลอดจนพนักงานบริษัท ร่วมแบ่งปันมอบสิ่งของให้กับน้องๆ อาทิ คอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง ผ้าห่ม 80 ผืน อุปกรณ์การเรียน สิ่งของอุปโภคบริโภค รวมทั้งทำอาหารกลางวันและเลี้ยงไอศครีมเด็กนักเรียน จำนวน 81 คน อีกด้วย


Posted on November 20, 2018