นิวเจน แอร์เวย์ส ร่วมนิทรรศการพลังงานทดแทน โครงการ "โรงเรียนพลังงานสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน ประจำปี 2561"


สายการบินนิวเจนแอร์เวย์สร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพลังงานทดแทน โครงการ "โรงเรียนพลังงานสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน ประจำปี 2561" ในวันที่28 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของ 6 โรงเรียน ในสังกัดของสำนักงานเขตดอนเมือง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก สายการบิน, กองทัพอากาศ และฝ่ายสิ่งแวดล้อม ทอท. ในการจัดซุ้มกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันให้แก่เด็กๆ รวมทั้งมีเกมให้ร่วมสนุก และแจกของรางวัลมากมาย


Posted on August 30, 2018