นิวเจน แอร์เวย์ส ฉลองความสำเร็จ เพิ่มความเป็นเลิศทางระบบการจัดการคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ความมีมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้การยอมรับและให้ความสำคัญ


นิวเจน แอร์เวย์ส ฉลองความสำเร็จ เพิ่มความเป็นเลิศทางระบบการจัดการคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ความมีมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้การยอมรับและให้ความสำคัญ

สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส ผ่านการตรวจสอบการขอรับรองมาตรฐาน  ISO ด้านระบบการจัดการคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 พร้อมการรับรองมาตรฐานองค์กรสีเขียว GC-MARK จากบริษัท ดีคิวเอส เอ็มเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การตรวจสอบและการรับรองระบบ ISO จากประเทศเยอรมนี เป็นที่เรียบร้อย เสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้โดยสารที่มาใช้บริการสายการบิน  

นายเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด กล่าวว่า สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส รู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผ่านการตรวจสอบการขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 พร้อมการรับรองมาตรฐานองค์กรสีเขียว GC-MARK โดยกระบวนการขอเข้ารับการตรวจสอบการขอรับรองนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 แสดงถึงความมุ่งมั่นมากกว่า 1 ปี ของสายการบินในการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานสากลด้านการประกันคุณภาพและตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส ยังมีแผนการที่จะขอเข้ารับการตรวจสอบการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA Operational Safety Audit (IOSA) ในอนาคต

NewGen Airways celebrates its success, increasing excellence in Quality Management System (QMS) and Environmental Management System (EMS) by achieved International Standardization for Organization (ISO).

NewGen Airways has gained its success and has been ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 as well as GC-MARK certified from DQS MSS (Thailand) Co., Ltd. which is the leading Certification Bodies (CB) under DQS-UL Group for management system worldwide based in Frankfurt, Germany. Providing confidence for customers and passengers.

Mr.Jarurnpong Sornprasit, CEO of NewGen Airways said that we are so proud of having ISO standards which shows the highest commitment and continuous improvement in Quality Management System and Environmental Management System for more than a year since the starting of ISO Certification Project on 8 June 2017. ISO 9K, 14K and GC-MARK certification can be a useful tool to increase our credibility by proving that the product and service of NewGen Airways meets specific requirements, customer expectations and operates according to international standards and recommended practices. In addition, we are planning to achieve IATA Operational Safety Audit (IOSA) from International Air Transportation Association in the future.Posted on August 17, 2018