นิวเจนแอร์เวย์ส ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 มอบของขวัญตอบแทนสังคม ผ่านโครงการ “ร่วมสานฝัน ปันรอยยิ้ม” ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง


นับจากปี 2557 จนถึงปี 2561 ที่สายการบินน้องใหม่ ในนามของ “สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส” ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ซึ่งนับจากที่ได้เปิดให้บริการในวันแรกจนถึงปัจจุบัน สายการบินนิวเจนแอร์เวย์สได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารอย่างอบอุ่น จนเป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้น จึงทำให้มีการขยายเส้นทางการบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานของสายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการให้บริการผู้โดยสารทุกท่านและยืนยันจะพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่เน้นการเติบโตและพัฒนาด้านการบริการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

และในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 5  สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส  จึงจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนสังคมในโครงการ “ร่วมสานฝัน ปันรอยยิ้ม”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมน้ำใจของทุกฝ่าย อาทิเช่น การแสดงดนตรีให้แก่ทุกท่านได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลิน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ อย่างการประกวด Miss Chuanchom Airline ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้แสดงความสามารถ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3,000 บาท และรางวัลชมเชยรางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 11 รางวัล รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล กิจกรรมเหล่านี้แม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้อย่างน่าประทับใจ

นอกจากนี้สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส ยังได้มอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้สำหรับผู้ต้องขังหญิง ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ พ.ต.อ. ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ที่ให้โอกาส สายการบินนิวเจนแอร์เวย์สเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม “ร่วมสานฝัน ปันรอยยิ้ม” ในครั้งนี้ โดยทางสายการบินนิวเจนแอร์เวย์สมุ่งหวังจะจัดกิจกรรม “ร่วมสานฝัน ปันรอยยิ้ม” ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไป


Posted on July 09, 2018