สายการบินนิวเจนแอร์เวย์สร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ “Sea You Tomorrow” เชิญชวนพนักงานออฟฟิศ ชุมชน ลดการใช้พลาสติกรับวันทะเลโลก


8 มิถุนายน 2561 สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส ร่วมเปิดแคมเปญ "Sea You Tomorrow" รณรงค์ลดขยะพลาสติก และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อลดการสร้างขยะจากเมืองไปสู่ทะเล เนื่องในวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day ซึ่งจัดโดย สิงห์ เอสเตท โดยมีเหล่าพันธมิตรบริษัทฯ ในอาคารซันทาวเวอร์ส ร่วมงานด้วย กิจกรรมนี้มุ่งสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้ค้า และประชาชนโดยรอบตึกซันทาวเวอร์สร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน มุ่งหวังสร้างชุมชนน่าอยู่และเป็นสังคมออฟฟิศต้นแบบ ผ่านกิจกรรมที่เข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการ การเสวนา รวมถึงให้ทุกคนได้แสดงพลังร่วมต่อสู้ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ผ่าน 21 Days challenge โดยร่วมสะสมคะแนนจากการลดใช้พลาสติกผ่าน Application ตลอด 21 วัน

คณะผู้บริหารและพนักงานสายการบินนิวเจนแอร์เวย์สเล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด ละ เลิกใช้พลาสติกอายุสั้นได้มากที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางบริษัทตระหนักถึงและให้ความสำคัญมาโดยตลอด จะเห็นได้จากการติดปีก“SPLIT SCIMITAR WINGLETS (SSW)”  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานในการบิน เป็นสายการบินแรกในเอเชีย ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงอีก 2% เพราะเราเชื่อว่าการ ลดการสร้างขยะ ใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างประหยัด เพื่อประโยชน์สูงสุดนั้น จะเป็นหัวใจสำคัญของรักษาทรัพยากรธรรมชาติ


Posted on June 13, 2018