สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ให้กับทีม Thammasat Young Blood Futsal Club


สายการบิน นิวเจน แอร์เวย์ส ได้ให้การสนับสนุนทีม Thammasat Young Blood Futsal Club รวมถึงโลโก้ผู้สนับสนุนหลักบนหน้าอกของเสื้อในทุกเกมส์การแข่งขันตลอด 1 ปีจากนี้

NewGen Airways has become the latest Official Sponsor for Thammasat Young Blood Futsal Club (Friday, 25 May 2018) NewGen Airways has been unveiled as the new shirt sponsor of Thammasat Young Blood Futsal Club for an initial one-year term.


Posted on May 28, 2018