สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส เปิดเส้นทางบินปฐมฤกษ์ใหม่ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มะริด ณ ท่าอากาศยานมะริด ประเทศพม่า


สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ส เปิดเส้นทางบินปฐมฤกษ์ใหม่ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มะริด ณ ท่าอากาศยานมะริด ประเทศพม่า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ามกลางการต้อนรับจากชาวเมืองมะริด โดยเส้นทางนี้จะเชื่อมระหว่าง กรุงเทพฯ และ มะริด เมืองอันดามันแห่งประเทศพม่า ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศพม่า ด้วยการเดินทางอันแสนสะดวกสบาย การบริการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งทางสายการบินนิวเจนแอร์เวย์สเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางใหม่ที่จะสามารถตอบรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

Newgen Airways Launches new flights to Myeik on 23 February 2018. Myeik is located in the south of the Andaman of the Republic of the Union of Myanmar. The maiden flight was well received by the people of Myanmar and offers warm and hospitable service amidst a comfortable and relaxing flight that will cater to the high demand of tourists and locals alike.


Posted on March 12, 2018