ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน รอบที่ 1-2561


สายการบิน นิวเจน แอร์เวย์ส (New Gen Airways) ได้พิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมรายละเอียดการเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาตามระเบียบของสถาบัน

ชาย

  • เสื้อเชิ้ตนักศึกษา สีขาว ผูกเนคไท
  • กางเกงสแล็ค แบบสุภาพ ไม่รัดรูป สีสุภาพ (สีดำ สีเทา สีกรมท่า)
  • รองเท้าหนัง หุ้มส้น สีดำ สวมถุงเท้า

หญิง

  • เสื้อเชิ้ตนักศึกษา สีขาว ไม่รัดรูป
  • กระโปรงสีดำ สีเทา สีกรมท่า ความยาวเหมาะสม ไม่รัดรูป
  • รองเท้าคัชชู หุ้มส้น สีดำ

วัน – เวลา : ตามที่ระบุในรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ขอให้นักศึกษามาถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที

สถานที่ : ห้องประชุม NewGen 2 ชั้น 21 สำนักงาน อาคารซัน ทาวเวอร์ส บี วิภาวดี

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลานัดหมาย


Posted on October 30, 2017