สายการบินนิวเจน ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 8 ปี ก้าวสู่ปีที่ 9 สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24


เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายพันแสง ภูมิคอนสาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สายการบินนิวเจน ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 8 ปี ก้าวสู่ปีที่ 9” ของสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 โดยมีคุณประภาศรี รัตนะคุปต์ บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ TNN24 ให้การต้อนรับ ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร


Posted on September 12, 2017