สายการบินนิวเจน ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 71 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายพันแสง ภูมิคอนสาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สายการบินนิวเจน ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 71 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์” ณ อาคารบางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


Posted on August 02, 2017