การปรับเปลี่ยนห้องรับสมัครงาน ย้ายมาเป็นห้องยุคนธร


การปรับเปลี่ยนห้องรับสมัครงาน ย้ายมาเป็นห้องยุคนธร

ประชาสัมพันธ์นะคะ ในวันพรุ่งนี้มีการปรับเปลี่ยนห้องรับสมัครงาน ย้ายมาเป็นห้องยุคนธร น้องๆที่สนใจ เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว ขอให้น้องๆ โชคดีค่ะ


Posted on June 15, 2017