สายการบินนิวเจนขยายเส้นทางเที่ยวบิน อู่ตะเภา


สายการบินนิวเจน (NewGen Airways) ได้ขยายเส้นทางให้บริการกับนักท่องเที่ยว โดยเปิดให้บริการแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาบินสู่ปลายทางที่สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว (Zhengzhou) ประเทศจีน โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 17 เมษายน เป็นต้นไป

สายการบินนิวเจนได้ขยายขีดความสามารถเสริมทัพฝูงบิน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย โดยขยายศูนย์กลางปฏิบัติการบินไปยังท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมเพิ่มเที่ยวบินไปยังประเทศจีน เมืองเจิ้งโจว (Zhengzhou) ตั้งอยู่ที่มณฑลเหอหนาน (Henan) ประเทศจีน เป็นอีกเมืองที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ และแหล่งช๊อปปิ้ง เมืองเจิ้งโจว ยังมีสถานที่สำคัญให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอีกมากมาย

สายการบินนิวเจนมองเห็นถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงได้เพิ่มเที่ยวบินให้เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ครอบคลุมเส้นทางการบินแล้ว 30 เส้นทาง สายการบินนิวเจนเปิดให้บริการเที่ยวบิน จากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาปลายทางที่สนามบินนานาชาติเจิ้งโจว เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2560 เป็นต้นไปPosted on April 18, 2017