เจิ้งโจว

เจิ้งโจวเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ซาง ส่วนของกำแพงเมืองหลวงสมัยราชวงศ์ซางสร้างเมื่อ 3,600 ปีก่อนแต่ยังคงอยู่ในเมืองเจิ้งโจวเจิ้งโจว มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันงดงามเฉกเช่นวัฒนธรรมของมณฑลเหอหนาน วัดขงจื้อซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเมื่อปี พ.ศ. 2443 เป็นหนึ่งในวัดขงจื้อที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญอื่นๆ เช่น Temple Town God และ Erqi Memorial Tower