จางเจียเจีย

จางเจียเจียตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยประกอบไปด้วยเขตYongding และมณฑลของ Cili และ Sangzhi ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน (Wulingyuan Scenic Area) ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2535 เป็นพื้นที่อันงดงามของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน