ซูโจว

เมืองขนาดเล็กที่เหมาะแก่การเดินเล่น สำรวจเมืองโบราณ เยี่ยมชมในตัวเมือง เมืองซูโจวได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองเวนิสของจีน (the Venice of China)” ด้วยความที่มีลำคลองรายรอบเมือง อีกทั้งสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมช่วยเพิ่มความสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปและการมาท่องเที่ยว