อู่ฮั่น

อู่ฮั่นเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ อู่ฮั่นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยในตอนกลางของจีนตั้งอยู่บนที่ราบเจียงหาน พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ยและหอกระเรียนเหลืองเป็นสถานที่สองแห่งเพื่อชื่นชมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนโบราณ เมืองอู่ฮั่นถือได้ว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีทิวทัศน์และแม่น้ำแยงซีใหญ่