เทียนจิน

เทียนจินเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และกวางโจว เทียนจินมีประชากรจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ในจีนแผ่นดินใหญ่ เมืองที่มีกำแพงล้อมรอบของเทียนจินสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 เทียนจินเป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นประตูสู่เมืองหลวงของประเทศ ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงและเทียนจินกลายมาเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน