สุราษฏร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ใกล้กับแม่น้ำตาปีในอ่าวไทย ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากนัก นักท่องเที่ยวมักเดินทางไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันเพราะเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคโดยมีท่าเรือจำหน่ายสินค้าประจำจังหวัด เช่น ยางพารา และมะพร้าวอยู่ด้วย