ชิงเต่า

ชิงเต่าเป็นเมืองท่าสำคัญ ฐานทัพเรือ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม สะพานข้ามอ่าว Jiaozhou คือสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกโดยเชื่อมเขตเมืองชิงเต่ากับย่านหวงเตา (Huangdao) นอกจากนี้ชิงเต่ายังเป็นที่ตั้งของโรงเบียร์ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2552 เมืองชิงเต่าได้รับการแต่งตั้งโดยสถาบันการแข่งขันด้านความสามารถในเมืองจีนให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด