ภูเก็ต

สะพานสารสินเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต จังหวัดที่ใกล้เคียงจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดคือจังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ประมาณ 576 ตารางกิโลเมตร หรือ 222 ตารางไมล์ ซึ่งมีพื้นที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์และเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ในอดีตแร่ดีบุกและยางพาราสร้างความมั่งคั่งกับจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก ภูเก็ตอยู่บนเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างอินเดียและจีนและมักได้รับการกล่าวถึงบ่อยครั้ง ปัจจุบันนี้รายได้นำเข้าส่วนใหญ่ได้มาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก