หนิงป่อ

หนิงป่อเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในจีนโดยมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมเหอหมูตู้ (Hemudu) ในปี 4800 ก่อนคริสตศักราช เป็นที่รู้จักกันในเมืองท่าบนเส้นทางสายไหมอย่างน้อยสองพันปีมาแล้ว ต่อมาเป็นท่าเรือหลักพร้อมกับเมืองหยางโจวและเมืองกวางโจวในสมัยราชวงศ์ถัง หลังจากนั้นหนิงป่อได้กลายมาเป็นท่าเรือสำคัญสำหรับการค้าต่างประเทศในราชวงศ์ซ่งห