นานกิง

นานกิงตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแยงซีตอนใต้ เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ยังคงมนต์ขลังของความยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสมัยโบราณ ด้วยวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์และความร่มรื่น นานกิงตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบ วนอุทยานและแม่น้ำ ต้นไม้ประจำเมืองช่วยสร้างร่มเงาอันรื่นรมย์แม้ในวันที่อากาศร้อน