คุนหมิง

คุนหมิงประกอบด้วยเมืองโบราณที่มีกำแพงล้อมรอบ ย่านการค้าสมัยใหม่ ที่พักอาศัยและย่านมหาวิทยาลัย คุนหมิงมีหอดูดาวดาราศาสตร์และสถาบันการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยยูนนานและวิทยาลัยการแพทย์ ในเขตชานเมืองเป็นวัดสีทองที่มีชื่อเสียงสืบมาจากราชวงศ์หมิง