จี่หนาน

ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เป็นเมืองที่เหมาะแก่การชมงานเทศกาลท้องถิ่น เช่น เทศกาลโคมไฟ (The Lantern Festival) เนื่องจากจี่หนานเป็นเมืองขนาดกลางถึงระดับใหญ่ในประเทศจีน ผู้คนกล่าวว่าจี่หนานไม่ใช่แค่เมืองที่มีความงดงามตามธรรมชาติ แต่เป็นความอบอุ่นที่ได้รับจากคนชาวจี่หนาน