หวงซาน

หวงซานเป็นเทือกเขาอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลอันฮุยทางภาคตะวันออกของจีน เป็นที่รู้จักกันดีในด้านทัศนียภาพ พระอาทิตย์ตก ยอดเขาหินแกรนิตที่มีรูปร่างแปลกประหลาด ต้นสนหวงซาน น้ำพุร้อน หิมะฤดูหนาวและทิวทัศน์ของเมฆ เมืองหวงซานมักถูกนำมาใช้เป็นภาพวาดและวรรณคดีจีนแบบดั้งเดิมตลอดจนการถ่ายภาพสมัยใหม่ เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน หวงซานเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องชาจีน เช่น ชา Huangshan Maofeng, ชา Keemun Black และ Blooming Tea