หวยอัน

หวยอันตั้งอยู่ในใจกลางทางตอนเหนือของมณฑลเจียงซู มีแม่น้ำหวางเหอไหลผ่าน ติดกับเมืองเหลียงหยุนกัง เมืองหยางโจว และ เมืองอันฮุย ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนคือทะเลสาบ Hongze ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมืองหวยอัน