ฮูฮอต

ฮูฮอตในมองโกเลียหมายถึง "เมืองสีฟ้า" หรือ “Kuku-Khoto” ในภาษามองโกเลีย แม้ว่าจะมีการเรียกกันอย่างผิดๆ ว่าเป็น "เมืองแห่งสีเขียว" สีฟ้าในวัฒนธรรมชาวมองโกลมีความเกี่ยวข้องกับท้องฟ้า ความเป็นนิรันดร์และความบริสุทธิ์ ซึ่งในภาษาจีนสามารถแปลได้เป็นคำว่า “QīngChéng”