เหอเฝย

สายการบินนิวเจนจัดสรรให้คุณบินตรงจากเมืองเหอเฝยมาสู่ประเทศไทย พบกับสภาพภูมิอากาศที่ดี อากาศที่นี่อบอุ่นเย็นสบายตรงตามฤดูกาลและมีฝนตกปานกลาง โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 15.7 เหอเฝยจัดว่าเป็นเมืองที่สวยงามมีสภาพแวดล้อมที่ดี แม่น้ำหวางเหอ