เชียงใหม่

เชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ขึ้นชื่อในอันดับต้นๆ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อน อากาศสดชื่น โดยเฉพาะหน้าหนาวนักท่องเที่ยวจะให้ความนิยมอย่างมาก สถานที่ท่องเที่ยวที่สื่อถึงวัฒนธรรมของชาวล้านนา ประเพณีที่สืบทอดกันมาของบรรพบุรุษที่อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานกันต่อ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจทั้งคนไทยและต่างชาติ