​​​​​​​​​​​​​​ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้รับ ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ โคราช- ภูเก็ต จากสายการบินนิวเจนแอร์เวยส์ ในงาน THE NORTEAST INTERNATIONAL MOTORSHOW VOL.21

 1. ผู้โชคดีวันที่ 2 ธันวาคม 2560 คุณสันติ กุศลชู จากโชว์รูม MAZDA
 2. ผู้โชคดีวันที่ 3 ธันวาคม 2560 คุณชัยศิริ พงษาเกษตร จากโชว์รูม FORD
 3. ผู้โชคดีวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คุณมนัส สนนา จากโชว์รูม MITSUBISHI
 4. ผู้โชคดีวันที่ 5 ธันวาคม 2560 คุณอุเทน แก้วกลัด จากโชว์รูม NISSAN
 5. ผู้โชคดีวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คุณลำพูน ค้าสบาย จากโชว์รูม ISUZU
 6. ผู้โชคดีวันที่ 7 ธันวาคม 2560 คุณสิทธิชัย ช้อยกิ่ง จากโชว์รูม FORD
 7. ผู้โชคดีวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คุณวิทยา ชัยแสน จากโชว์รูม FORD
 8. ผู้โชคดีวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คุณอำไพ จิตรสัณเทียะ จากโชว์รูม FORD
 9. ผู้โชคดีวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คุณประทีป เทียบซ้าย จากโชว์รูม MITSUBISHI
 10. ผู้โชคดีวันที่ 9 ธันวาคม 2560 คุณศิริชัย จอมไธสง จากโชว์รูม TOYOTA
 11. ผู้โชคดีวันที่ 9 ธันวาคม 2560 คุณวินัย ขาวสระน้อย จากโชว์รูม CHEVROLET
 12. ผู้โชคดีวันที่ 9 ธันวาคม 2560 คุณชาญยุทธ ศรีบัวรอด จากโชว์รูม MAZDA
 13. ผู้โชคดีวันที่ 10 ธันวาคม 2560 คุณณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์ จากโชว์รูม HONDA
 14. ผู้โชคดีวันที่ 10 ธันวาคม 2560 คุณไพฑูรย์ เต็มคอน จากโชว์รูม FORD
 15. ผู้โชคดีวันที่ 10 ธันวาคม 2560 คุณเกศรินทร์ เกตุมา จากโชว์รูม MAZDA