ถ้าฟรี 10 กิโลกรัมยังไม่หนำใจ! จัดให้ชุดใหญ่กันไปเลยกับโปรโมชั่นค่าสัมภาระส่วนเกินคิดราคา เหมาเหมา
น้ำหนัก/KG ราคา/BATH
สัมภาระหนักไม่เกิน 5 กก. (Less than 5 KG) 300.00
สัมภาระหนักไม่เกิน 10 กก. (Less than 10 KG) 550.00
สัมภาระหนักไม่เกิน 15 กก. (Less than 15 KG) 750.00
สัมภาระหนักไม่เกิน 20 กก. (Less than 20 KG) 900.00
สัมภาระหนักไม่เกิน 25 กก. (Less than 25 KG) 1000.00
สัมภาระหนักไม่เกิน 30 กก. (Less than 30 KG) 1050.00
สัมภาระหนักไม่เกิน 40 กก. (Less than 40 KG) 1200.00
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-838-8338